Riešenia na mieru

Riešenia na mieru

 • Poskytujeme služby v oblasti spracovania údajov.
 • Tvoríme webové aplikácie a softvér na mieru.

Využite naše bohaté skúsenosti v oblasti spracovania údajov. Poskytujeme spracovanie údajov pre štatistické vyhodnocovanie ako i spracovanie údajov pre Vaše prezentácie.

Niektoré naše projekty:

Portál eŽiadosť
Elektronické podávanie žiadostí o registráciu liekov

Webová aplikácia eŽiadosť slúži na podávanie  a evidenciu žiadostí o registráciu liekov elektronickou formou. Objednávateľom aplikácie je Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

 • Elektronické pridelenie variabilného symbolu.
 • Elektronické sledovanie úhrady poplatkov a stavu vybavovania žiadosti.
 • Získanie špecifikovaných údajov zo žiadosti v elektronickej forme.

V súčastnosti je v prevádze nová verzia portálu eŽiadosť, ktorá vznikla z potreby rozšíriť možnosti elektronického podávania tzv. skupinových žiadostí. Viac o elektronickom podávaní na stránkach ŠÚKL v časti Prvá etapa elektronického podania žiadosti.

Softvér pre lekárov

Špecializovaný systém pre lekárov. Slúži na evidenciu a sledovanie liečby pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje zaradenie do dispenzára.

Program odľahčuje lekárov od administratívy súvisiacej so zasielaním rôznych formulárov a žiadostí zdravotným poisťovniam.

 • Systém plánovania vyšetrení a úkonov.
 • Tlač žiadostí zasielaných na poisťovne.
 • Prehľadné zoznamy pacientov a zdravotných poisťovní.
 • Sledovanie priebehu liečby.
 • Sledovanie každodenných povinností lekára.

eZP - Elektronické zdravotnícke pomôcky

Intranetová aplikácia typu klient - server vyvinutá pre potreby Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, sekcia Zdravotníckych pomôcok. Aplikácia sa používa na účely evidencie žiadostí o registráciu, pomôcok, firiem a kontaktných osôb.

 

 • Prehľadné zoznamy žiadostí, zdravotníckych pomôcok, firiem a osôb.
 • Vyhľadávanie v zoznamoch, triedenie.
 • Formuláre na registráciu žiadostí.
 • Generovanie výstupných dokumentov.

Aktuality

Spotreba liekov 31. 07. 2018
Údaje o spotrebe liekov na Slovensku v druhom štvrťroku 2018 boli našim abonentom distribuované 31. 07. 2018.
Najbližšia distribúcia: október 2018.

Antivírus za zvýhodnenú cenu
Pre našich klientov máme stále pripravenú špeciálnu cenu antivírusových programov firmy ESET. Porovnajte si ceny ...

 

Ponuka práce

Do nášho kolektívu hľadáme programátora so skúsenosťou s ASP.NET

Linky

www.profimakler.sk
Produktová stránka softvéru MAKLÉRI - Softvér pre poistných a finančných predajcov
www.profimakler.sk

::KONTAKT
Tel: 02/44 87 30 64
Fax: 02/44 87 30 65
E-mail:

 

XHTML 1.0 Transitional Valid CSS
Sybase Open Solution Partner
Microsoft Independent Software Vendor program
3 Com Authorized Networking Partner

domov | produkty | referencie | cenník | kontakt
MCR, s.r.o. Račianska 190, 831 06 Bratislava, www.mcr.sk
Posledná aktualizácia: 30.4.2018