Spotreba liekov na Slovensku

Spotreba liekov na Slovensku
  • Softvér distribuovaný na CD nosiči
  • Prináša informácie o spotrebe liekov na Slovensku od roku 2000
  • Aktuálne údaje zasielame našim abodnentom štvrťročne alebo ročne
  • Na základe Vašej požiadavky Vám vytvoríme individálnu analýzu spotreby liekov na Slovensku

Informácia pre našich abonentov

Aplikáciu Spotreba si môžete stiahnúť prostredníctvom tejto linky: www.farmacia.sk/Spotreba.32/Aplikacia_Spotreba_334.zip. Inštalácia obsahuje len prototyp databázy. Databázu s údajmi o spotrebe liekov ste obdržali na CD.

Pre demonštračné účely použite databázu, ktorú si stiahnete z: www.farmacia.sk/Spotreba.32/Databaza.exe

Charakteristika

Pomocou programu Spotreba si môžete vytvoriť prehľady spotreby liekov na území Slovenska podľa vlastných požiadaviek. S aplikáciou sa pracuje jednoducho a užívateľovi ponúka široké možnosti definovať si pohľady. Zdrojom údajov o spotrebe liekov na Slovensku sú štvrťročné hlásenia distributérov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave. Po odstránení identifikačných údajov distributéra sú sumárne údaje sprístupnené aplikáciou Spotreba. Údaje sú majetkom ŠÚKL a MCR s.r.o. Modra je oprávnená k ich distribúcii.

Nová verzia programu

Výraznou zmenou aplikácie Spotreba je usporiadanie údajov podľa ATC klasifikácie, ktorú rozširujú definície kategorizačných alebo WHO podskupín. Prezentácia podielu nemocničných lekární na konečnej hodnote spotreby liekov a odhad úhrady za lieky z verejných fondov. Pre opakujúce sa analýzy využijete vlastné definície skupín liekov. Použité selekčné pravidlá si uložíte v individuálne pomenovanom profile. Pre export údajov do iných aplikácii sme zvolili formát súboru programu Excel® firmy Microsoft®, v ktorom si pripravíte vlastné grafické interpretácie a prezentácie výsledkov. Tlač alebo prenos údajov z tohto formátu do iných aplikácii je štandardnou vlastnosťou mnohých aplikácií.

Náhľad okna spotreba
Pre náhľad kliknite na obrázok

Aktuality

Spotreba liekov 31. 07. 2018
Údaje o spotrebe liekov na Slovensku v druhom štvrťroku 2018 boli našim abonentom distribuované 31. 07. 2018.
Najbližšia distribúcia: október 2018.

Antivírus za zvýhodnenú cenu
Pre našich klientov máme stále pripravenú špeciálnu cenu antivírusových programov firmy ESET. Porovnajte si ceny ...

 

Ponuka práce

Do nášho kolektívu hľadáme programátora so skúsenosťou s ASP.NET

Linky

www.profimakler.sk
Produktová stránka softvéru MAKLÉRI - Softvér pre poistných a finančných predajcov
www.profimakler.sk

::KONTAKT
Tel: 02/44 87 30 64
Fax: 02/44 87 30 65
E-mail:

 

XHTML 1.0 Transitional Valid CSS
Sybase Open Solution Partner
Microsoft Independent Software Vendor program
3 Com Authorized Networking Partner

domov | produkty | referencie | cenník | kontakt
MCR, s.r.o. Račianska 190, 831 06 Bratislava, www.mcr.sk
Posledná aktualizácia: 30.4.2018