Terra Track
Softvér pre zber a distribúciu informácií

 • Moderný CRM a ETM systém na zber, distribúciu, analýzu a manažment informácií o klientoch a aktivitách predajného tímu
 • Už 11 rokov poskytujeme služby a produkty v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a elektronického teritoriálneho manažmentu (ETM)

Terra Track ponúkame v dvoch verziách:

 

DEMO k obom verziám systému Terra Track je dostupné zdarma. Objednajte si DEMO na:

Terra Track Vám umožní:

 • Lepšie spoznať Vašich klientov a pochopiť ich konanie, ľahšie rozpoznáte kľúčových zákazníkov a ich potenciál.
 • Budete pracovať s presnými a konsolidovanými údajmi.
 • Efektívnejšie naplánujete kampane a poskytnete zamestnancom lepší prehľad o dianí v teréne.
 • Dosiahnete nízke náklady na prenos údajov vďaka tomu, že systém prenáša len zmeny. Vaše dáta budú bezpečné v databáze aj pri prenose.
 • Dáta ďalej ľahko spracujete v bežných programoch. Ľahšie zmeriate Vaše výsledky.
 • Zvýšite spokojnosť zamestnancov aj klientov.
Náhľad karty klienta
Ukážka karty
Náhľad karty klienta
Ukážka teritoriálneho členenia zdravotníckych zariadení

Terra Track pre obchodné spoločnosti

Systém je zostavený modulárne a prispôsobiteľný požiadavkám každého zákazníka. Do systému možno implementovať ďalšie údaje, ako predaje, plány a podobne. TerraTrack je nástrojom pre obchodných zástupcov, reprezentantov firmy a zároveň aj manažérov na všetkých stupňoch riadenia.

V systéme sú zabudované prezentácie a vnútorná logika pre použitie s malými počítačmi PDA. Základnými typmi údajov v TerraTracku sú teritóriá (kraje, okresy, mestá, firmy), klienti, akcie a úlohy. Prenos údajov medzi satelitmi a centrálou je realizovaný prostredníctvom offline replikácie pomocou kódovaných súborov elektronickej pošty. Výmenu aktivujete jedným kliknutím myši.

Ľubovoľné charakteristiky pre klientov, akcie a teritóriá môžete zadávať, filtrovať a analyzovať aj za behu systému. Ako charakteristiku môžete sledovať napríklad počet pokladní, počet stolov, dni návštev, rozvozov, počty Vašich a konkurenčných výrobkov v predajni, veľkosť predajnej plochy, záľuby klientov, objednávky a mnoho ďalších vecí. Závisí to len od Vás!

Všetky základné informácie o klientoch a teritóriách sú v jednom okne. Analýzy pre obchodných zástupcov sú zabudované do systému, manažérom slúži modul analýz, ktorý poskytuje možnosť vkladania analýz na mieru. Analyzovať môžete prostredníctvom grafu, zoznamu, alebo kontingenčnej tabuľky. Technológia dátovej kocky Vám umožní dynamicky meniť pohľad na dáta a rýchlo prechádzať z globálu na detail.

Radi Vám poskytneme ďalšie služby: správu centrálnej databázy, monitoring výmeny údajov, parametrizácia systému, užívateľský hotline, zelenú linku, reporting zo systému, technickú podporu a konzultácie!

Náhľad karty klienta
Ukážka karty maloobchodnej predajne

Terra Track pre farmaceutické spoločnosti

Ponúkame Vám komplexné riešenie:

 • systém TerraTrack,
 • databázu klientov farmaceutickej firmy TT Base,
 • systém auditu a zdieľania databáz TT Abonent,
 • dohľad nad výmenou údajov a servis systému TTa iné.

Do systému sme pripravení implementovať ďalšie dáta podľa Vašich potrieb - predajné informácie, plány. Systém poskytuje možnosť pripojiť jednému klientovi viacero pracovísk. Každému klientovi možno priradiť akcie, plány a úlohy.

Prenos údajov medzi jednotlivými satelitmi a centrálou je realizovaný prostredníctvom offline replikácie pomocou kódovaných súborov elektronickej pošty. Výmena údajov sa aktivuje jedným kliknutím myši.

Údaje sa distribuujú na základe viacerých navzájom sa nevylučujúcich kritérií - teritoriálna príslušnosť, špecializácia klientov a typ teritória.

Analýzy pre reprezentantov sú zabudované do systému, manažérom slúži modul analýz, ktorý poskytuje možnosť vkladania analýz na mieru. Analyzovať môžete prostredníctvom grafu, zoznamu, alebo kontingenčnej tabuľky. Technológia dátovej kocky Vám umožní dynamicky meniť pohľad na dáta a rýchlo prechádzať z globálu na detail.

Všetky základné informácie o klientoch a teritóriách sú v jednom okne. Ľubovoľné charakteristiky pre klientov, akcie a teritóriá môžete zadávať, filtrovať a analyzovať aj za behu systému.

Radi Vám poskytneme ďalšie služby a produkty: užívateľský hotline, zelenú linku, reporting zo systému, technickú podporu, konzultácie, produkt Spotreba a službu spracovania predajných hlásení SARA!

Aktuality

Spotreba liekov 31. 07. 2018
Údaje o spotrebe liekov na Slovensku v druhom štvrťroku 2018 boli našim abonentom distribuované 31. 07. 2018.
Najbližšia distribúcia: október 2018.

Antivírus za zvýhodnenú cenu
Pre našich klientov máme stále pripravenú špeciálnu cenu antivírusových programov firmy ESET. Porovnajte si ceny ...

 

Ponuka práce

Do nášho kolektívu hľadáme programátora so skúsenosťou s ASP.NET

Linky

www.profimakler.sk
Produktová stránka softvéru MAKLÉRI - Softvér pre poistných a finančných predajcov
www.profimakler.sk

::KONTAKT
Tel: 02/44 87 30 64
Fax: 02/44 87 30 65
E-mail:

 

XHTML 1.0 Transitional Valid CSS
Sybase Open Solution Partner
Microsoft Independent Software Vendor program
3 Com Authorized Networking Partner

domov | produkty | referencie | cenník | kontakt
MCR, s.r.o. Račianska 190, 831 06 Bratislava, www.mcr.sk
Posledná aktualizácia: 30.4.2018